Yönetmelik Değişikliği AB Yönetmeliği No 354/2014

Creation date: 
Friday, April 24, 2015

8 Nisan 2014 tarihinde 889/2008 No’lu Avrupa Birliği Yönetmeliğini değiştiren ve düzelten yeni bir AB yönetmeliği (AB Yönetmeliği No 354/2014 ) yayınlanmıştır. 

Bu Yönetmelikle Yönetmeliğin Ek 1 (gübreler ve toprak düzenleyiciler) ve Ek 2’de(Bitki koruma ürünleri) bazı önemli değişikler, Ek 5 ve Ek 6’da bazı minör değişikler yapılmıştır. Denklik kapsamında Ecocert Organik Standardına göre denetimlerinizi gerçekleştirdiğimizden ve henüz bu değişikler Ecocert Organik Standardında henüz yapılmadığı için şuanlık uygulamada değildir! Ancak yıl sonuna doğru yayınlanması beklenen Ecocert Organik Standardının  yeni versiyonuna bu değişikler eklenecektir. Yeni versiyonun yayınlanmasından sonra AB yönetmeliğinden çıkarılmış olan aşağıda listeli maddelerin organik projelerde kullanılmasının uygun olmayacağını bildirir organizasyonel olarak gerekli önlemleri şimdiden almanız için gereğini bilgilerinize arz ederiz.

EK 2 ( Bitki koruma aktif maddeleri);

o   Jelatin, 

o   Derris spp. ve Lonchocarpus spp. ve Terphrosia spp.’den ekstrakte edilmiş Rotenone,  

o   Diamonyum fosfat, 

o   bakır oktanoate, 

o   Potasyum alüminyum (alüminyum sülfat, Kalinite),

o   mineral yağlar 

o   potasyum permanganat

Bitki yağlarının kullanımı aşağıdaki maddelerle sınırlandırılmıştır;

§  Sitronella yağı

§  karanfil yağı

§  kolza tohumu yağı

§  Nane yağı

§  + Azadirachta indica ‘dan ekstrakte edilmiş Azadirachtin 

§  + Quassia amara ‘dan ekstrakte edilmiş  Quassia 

§  + Chrysanthemum cinerariaefolium ‘dan ekstrakte edilmiş piretrinler