ITU Sertifikasyonunda iki temel sertifikasyon seçeneği mevcuttur;
 
  • Bireysel sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasıdır. Her üretici İTU standardına dayanan iç değerlendirmeyi  gerçekleştirir ve bir sertifikasyon firmasınca yıllık olarak denetlenir. Ardından, uygunluğu onaylandıktan sonra kendi adına kayıtlı ürünlerle ilgili 12 ay geçerliliği olan İTU sertifikasını alır.
  • Grup Sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen gerçek kişilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılmasıdır.