Organik Dışı Standartlar

Gıda Kalitesi ve Güvenliği:

ECOCERT Grup; gıda projelerinin kaliteleri, izlenebilirlikleri, ve güvenirliklerinin onayı ve tanıtımını konularında da sorumluluk sahibidir.

Tarım-gıda endüstrisinde yer alan şirketlerin aşağıda yer alan uluslararası kriterler sayesinde  Avrupa marketlerine erişiminde rol oynar;

  • GLOBALG.A.P : 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. 

  • British Retail Consortium (BRC) : İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından benimsenmektedir. BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.
  • IFS FoodUluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart, gıda perakendecileri ve toptancılarının kendi özel marka etiketli ürünlerinin tedarikçilerinin gıda güvenliği yönünden bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından denetlenmesidir. 2002 yılında Almanya Gıda perakendecileri ortak bir denetim standardı oluşturmak için IFS (International Food Standard)’ı geliştirmiş, 2003 yılında ise Fransız gıda perakendecilerinin de çalışma grubuna katılımıyla IFS 4. versiyonu geliştirilmiştir. 2007 yılında IFS çalışma grubu, IFS standardının 5. versiyonunu oluşturmuş ve standart 2008 yılında yürürlüğe girmiştir.
  • Third party inspection: Ürün ve işletmelerin  müşteri istekleri, teknik şartname ve standart gereklerine uygun olarak üretildiğinin/üretim yaptığının garanti edilmesi amacıyla, müşteri adına üretici ve müşteriden bağımsız üçüncü bir taraf olarak ürünlerin üretiminin tüm aşamalarında kontrol edilerek belgelendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Kalite ve Kurumsal Yönetim Sistemlerinin Güvenliği:

  • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu
  • OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu

İlgili standartlarla ilgili daha detaylı bilgi ve dökümanlara ulaşmak için ECOCERT-GRUP websitemizi ziyaret edebilirsiniz.