ORGANİK SERTİFİKASYON

 

Sertifikasyon; organik tarım standartlarının belirlediği kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, ürünün ve girdinin mevzuata uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesidir. Bir ürünün organik olarak değerlendirilebilmesi ve etiketlenebilmesi için; ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından belirlenen organik tarım için uyulması gereken kuralları içeren yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için; müteşebbisler ECOCERT IMO gibi; Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından akredite olmuş, ulusal ve uluslar arası otoriteler tarafından yetkilendirilmiş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilmelidir.

Sertifikasyon gönüllü olarak yapılan bir işlemdir. Belirli bir standarda göre çalışan herhangi bir kuruluş ürününün ya da verdiği hizmetin ECOCERT IMO gibi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılmasını talep edebilir. Sertifikasyon, sertifikasyon kuruluşunun gözlemlerini sürdürdüğü belli bir zaman periyodu için gerçekleştirilir.