JAPON TARIM STANDARTLARI (JAS) YÖNETMELİĞİ


     Organik üretim, Japon Tarım Standartları (JAS) kapsamında ''Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı (MAFF)'' standart ve kriterleri ile düzenlenmektedir. JAS Standardının, AB Yönetmeliği (EOC) 2092/91 ve NOP tarafından da denklikleri resmen tanınmıştır. 

     JAS sertifikasyonu NOP' dan farklı olarak, diğer ülkelerden Japonya'ya gerçekleştirilen tüm organik ihracatlar için sertifikasyon kuruluşları tarafından ürün sertifikası hazırlanmasını zorunlu kılar.

     Japonya' ya ihraç edilen organik ürünlerin etiketlerinde sertifikasyon kuruluşunun adı ve JAS yazısını içeren JAS mark - JAS işareti yer almalıdır.


İlgili Standartlar;

  • Organik Tarımsal Ürünler (No. 1605)
  • Organik İşlenmiş Gıdalar (No. 1606)
  • Organik Hayvansal Ürünler (No. 1607)
  • Organik Yemler (No. 1608)

 

JAS Standardı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız