İyi Tarım Uygulamaları Yönetmelik ve Kriterleri

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan ITU referans dokümanları:


  • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 07.12.2010 tarih ve 27778 sayılı resmi gazetede yayınlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik  
  •  İyi tarım Uygulamaları Kriterleri ve Kontrol Listeleri (Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği)