İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Hakkında Genel Bilgiler

       İTU Nedir?

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) FAO tarafından, "tarımsal üretim sisteminin; sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanmaktadır.  Bunun için İTU, Zararlılarla Entegre Mücadele (Integrated Pest Management, IPM) ve Entegre Ürün Yetiştiriciliği (Integrated Crop Management - ICM) tekniklerinin, üretimde birlikte uygulanmasını önermektedir.

 

 İTU'nın Amacları Nelerdir?

 

 

 

 

 

  •   Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen  tarımsal üretimin yapılması,

  •   Doğal kaynakların korunması, 

  •   Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, 

  •   Çalışanların sosyal güvenliğinin ve sağlığının korunması,

  •   Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.